Dobrodošli!

Na Univerzi v Ljubljani je tutorstvo opredeljeno kot sistematično vodenje študentov skozi študij, ki se osredotoča na njihov akademski in osebnostni razvoj. Glede na to kdo je v vlogi tutorja, kakšno obliko pomoči nudi in komu je tutorska pomoč namenjena, v grobem tutorstvo delimo na:
•    učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji
•    študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč praviloma študentje višjih letnikov.

Tutorji učitelji običajno individualno svetujejo svoji skupini študentov o različnih temah, kot so: izbira študijskih predmetov in nadaljevanje študijske poti, kariernih možnostih in drugih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo tekom študija. Kvalitetna izvedba tutorstva tako olajša študij študentom in s tem pripomore k višanju študijske prehodnosti, prejemnikom tutorske pomoči pa znatno poveča kvaliteto študija.

Namen študentskega tutorstva je prav tako nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo skupino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitivnem pristopu k študiju, večji medsebojni povezanosti študentov in boljšim študijskim rezultatom.

Obe obliki tutorstva že več let uspešno izvajamo tudi na Zdravstveni fakulteti. Sledijo podatki o kontaktnih osebah, več informacij o posameznih oblikah in izvedbi na ZF pa najdete tudi v obeh ločenih poglavjih.

Koordinatorka (učiteljskega in študentskega) tutorstva ZF:
Barbara Domajnko Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Koordinator študentskega tutorstva ZF:
Katja Kovačič Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Učiteljica tutorka za študente s posebnim statusom ZF:
Nevenka Gričar Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Učitelj tutor za študente s statustom športnika ZF:
Matej Ipavec Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tutorka za študente s posebnimi potrebami:
Sara Omerzu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tutorka za tuje študente:
Lea Rogelšek Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 Tutor za študente športnike:

Jakob Stare Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 
 

Prošnjo z originalnimi dokazili pošljite na naslov:

Zdravstvena fakulteta
Komisija za študente s posebnim statusom
Zdravstvena pot 5
1000 Ljubljana