Predstavitev

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnje za študente vpisane 2019/2020

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnje za študente vpisane 2018/2019

Trajanje študija: 2 leti (4 semestre)
Število kreditnih točk (ECTS): 120 
Strokovni naslov diplomanta: magister inženir oziroma magistrica inženirka radiološke tehnologije
Okrajšava strokovnega naslova: mag. inž. rad. tehnol.

Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnja

Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnje ( 2015/2016)

Predstavitveni zbornik študijskega progama Radiološka tehnologija 2. stopnje za študente vpisane 2016/2017

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnje za študente vpisane 2017/2018


Analiza

Analiza študijskega programa

Prehodnost v študijskem programu Radiološka tehnologija 2. stopnja

Analiza izvedbe študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnja

Anketa o študijskem procesu in splošnih pogojih študija študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnja na fakulteti

Analiza študentske ankete

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Povprečna ocena izpitov

V študijskem programu Radiološka tehnologija 2. stopnja

Pri posameznih predmetih v študijskem programu Radiološka tehnologija 2. stopnja

Analiza opravljanja izpitov in izpitnih rezultatov 2018-2019 (vsi predmeti in vsi letniki)

Analiza opravljanja izpitov in izpitnih rezultatov 2017-2018 (vsi predmeti in vsi letniki)

1.letnik

Raziskovalna metodologija v zdravstvu
Fizikalno biološke povezave radioloških tehnologij
Varstvo pred ionizirajočimi sevanji
Izbirni predmeti

2. letnik

Slikovne metode v diagnostični in intervencijski radiologiji
Izbirni predmeti
Radioterapevtska tehnologija
Nuklearno medicinska tehnologija

Kontakt

Predstojnica oddelka

Tina Starc, MSc. rad. tehn.

Namestnica predstojnice oddelka

mag. Mojca Medič, univ. dipl. org. in dipl. inž. rad.

Vodja katedre

dr. Nejc Mekiš

Mentorji

  1. letnik: viš. pred. Tina Starc
  2. letnik: viš. pred. Tina Starc