Študijska izmenjava študentu prinese možnosti za pridobitev dodatnih znanj iz njegovega ožjega študijskega področja, spoznavanje tujih kultur in nove okoliščine za osebnostni razvoj.

Študenti Zdravstvene fakultete imajo možnost študijske izmenjave v okviru različnih programov. Največ študijskih izmenjav je opravljenih v sklopu programa Erasmus+.

Več o programu Erasmus+

Erasmus+ je nov program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Program Erasmus+ spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja.Erasmus+ podpira med drugim podpira individualno mobilnost študentov, učnega osebja in drugih zaposlenih z upravičenih institucij.Erasmus+ študentom ponuja naslednje možnosti:   

    • del REDNIH študijskih obveznosti opraviti na partnerski instituciji,
    • opravljati prakso v podjetju v tujini,
    • plačano šolnino v tujini,
    • priznane obveznosti, opravljene v tujini,
    • možnost pridobitve finančne pomoči v okviru Erasmus+ programa.