Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Strokovni naziv diplomanta: diplomirani fizioterapevt (VS), diplomirana fizioterapevtka (VS)
Okrajšava naziva: dipl.fiziot. (VS)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj študijskega programa Fizioterapija na prvi stopnji je izobraziti in usposobiti bodoče diplomante za:

 • sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti ljudi z omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem in/ali sposobnostjo zaradi bolezni ali poškodbe, v vseh starostih obdobjih,
 • sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti zdravih ljudi, v vseh starostnih obdobjih, z namenom ohranjanja in krepitve zdravja ter preprečevanja nastanka bolezni in poškodb
  samostojno opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja in nadziranje fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva,
 • kritično razmišljanje in analitično reševanje problemov, ter razumevanje osnov znanstvenoraziskovalnega pristopa,
 • nadaljnje izobraževanje na drugi in tretji stopnji,
 • ozaveščanje o učenju, strokovnem razvoju in razvijanju osebnostnega razvoja kot vseživljenjskem procesu,
 • razumevanje socialnega in kulturnega okvira, v katerem deluje zdravstveno varstvo v Sloveniji.

In kaj pravijo naši študentje?

Mnenja študentov

Predstavitveni zbornik

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za študente vpisane v študijskem letu 2019/2020

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za študente vpisane v študijskem letu 2018/2019

PREDSTAVITEVNI ZBORNIK za študente vpisane v študijskem letu 2017/2018 

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za študente vpisane v študijskem letu 2016/2017


Analiza

Rezultati študentske ankete

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza študentske ankete - splošna in povprečje po predmetih (2016/2017)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2015/2016) 

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov 2018/2019

Analiza opravljanja izpitov 2017/2018

Analiza opravljanja izpitov 2016/2017

Analiza opravljanja izpitov (od 2011 do 2015/2016)


Kontakt

Predstojnica oddelka

doc. dr. Renata Vauhnik 

Namestnica predstojnice oddelka

asist. dr. Daša Weber

Vodja katedre

mag. Sonja Hlebš

Mentorji

 1. letnik: asist. Maja Petrič
 2. letnik: asist. dr. Polona Palma
 3. letnik: asist. dr. Tina Žargi