Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana delovna terapevtka (VS), diplomirani delovni terapevt (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. del. ter. (VS)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija je usposobiti strokovnjaka, ki bo razumel človekovo delovanje na področju skrbi za samega sebe, produktivnem področju in področju prostega časa, v kontekstu okolja. Diplomant delovne terapije bo sposoben samostojne izvedbe delovno terapevtskega procesa; kritičnega razmišljanja in analitičnega reševanja problemov; razumel bo osnove raziskovalnega dela in pomen le-tega za razvoj stroke; poznal bo delovanje zdravstvenega in socialnega sistema v Sloveniji. Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo študenti razvijali naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost uporabe znanja v praksi;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic;
 • sposobnost samoocenjevanja, učinkovitosti in uspešnosti izbranih metod in postopkov;
 • sposobnost prilagajanja novim situacijam.
 • sposobnost kooperativnega dela v skupini;
 • obvladovanje komunikacijskih spretnosti;
 • obvladovanje osnovnih raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter razvoj kritične in samokritične presoje;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki;
 • sposobnost pridobiti, upravljati in kritično presojati o informacijah.
 • učne spretnosti, samostojno učenje na svojem poklicnem področju, pozitiven odnos in odgovornost za lastno vse-ţivljenjsko učenje;
 • avtonomnost v strokovnem delu.

PREDSTAVITVENI ZBORNIK vpis v študijskem letu 2019/2020

PREDSTAVITVENI ZBORNIK vpis v študijskem letu 2018/2019

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje 2016/2017

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje 2017/2018

Predstavitveni zbornik - angl

Visokostrokovni študijski program Delovna terapija (stari program) - študijski program je v tiskani verziji dostopen v knjižnici, referatu in vodji študijskega programa

Študijski program po merilih za prehode

Študenti o študiju DT


Analiza

Analiza študentske ankete

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2016/2017)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2015/2016)

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljenih izpitov 2018/2019

Analiza opravljanja izpitov 2017/2018

Analiza opravljanja izpitov od 2011/2012 do 2015/2016


Kontakt

Predstojnica oddelka

pred. dr. Alenka Oven, univ.dipl.org., dipl. del. ter.

Namestnica predstojnice oddelka

asis. Katarina Galof, univ.dipl.org., dipl.del.ter.

Vodja katedre

mag. Alenka Plemelj Mohorič

Mentorji

 1. letnik: viš. pred. mag. Cecilija Lebar
 2. letnik: pred. Katarina Galof
 3. letnik: pred. dr. Alenka Oven