Predstavitev

Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Strokovni naslov diplomanta: magister sanitarnega inženirstva, magistrica sanitarnega inženirstva.
Okrajšava strokovnega naslova: mag. san. inž.

Predstavitveni zbornik študijskega programa Sanitarno inženirstvo 2. stopnje 2019/2020

Predstavitveni zbornik študijskega programa Sanitarno inženirstvo 2. stopnje 2018/2019

Predstavitveni zbornik študijskega programa Sanitarno inženirstvo 2. stopnja 2015/2016

Predstavitveni zbornik študijskega programa Sanitarno inženirstvo 2. stopnje 2016/2017

Predstavitveni zbornik študijskega programa Sanitarno inženirstvo 2. stopnje 2017/2018

Postopek prijave teme magistrskega dela

Pravilnik o zaključnem delu na prvi in drugi stopnji

Vloga za prijavo teme magistrskega dela

Navodila za pripravo pisnih del

Predloga za pisanje zaključnega dela

Pojasnila k oblikovanju

Primer izgleda oblikovanja zaključnega dela


Analiza

Analiza študijskega programa

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2016/2017)

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov 2018/2019

Analiza opravljanja izpitov 2017/2018


Kontakt

Predstojnik oddelka

doc. dr.. Rok Fink, dipl. san. inž.

Namestnica predstojnika oddelka

pred. dr. Jelena Ficzko, univ. dipl. inž. rač. in inf.

Vodja katedre za zdravstveno ekologijo in nadzorstvo

izr. prof. dr. Borut Poljšak

Vodja katedre za javno zdravje

doc. dr. Damjan Slabe

Vodja katedre za biomedicino v zdravstvu

doc. dr. Raja Gošnak Dahmane

Vodja katedre za zdravstveno in sanitarno mikrobiologijo

doc. dr. Karmen Godič Torkar

Mentorji

  1. letnik: dr. Martina Oder