Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani je izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju osmih zdravstvenih področji in izobražuje strokovnjake na univerzitetnem (Sanitarno inženirstvo) in visokošolskih (Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika in Zdravstvena nega) študijskih programih 1. stopnje.

Študij 1. stopnje omogoči študentu pridobitev veščin in znanj, pomembnih za uspešen vstop na trg dela. Diplomant mora biti z osvojenim znanjem sposoben najti in obdržati ustrezno delovno mesto. V okviru prve stopnje se študentu zagotovi tudi pripravo za nadaljnji študij na drugi stopnji.