Predstavitev

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk: 120
Strokovni naslov diplomanta: magistrica zdravstvene nege, magister zdravstvene nege
Okrajšava strokovnega naslova: mag.zdr.nege

Temeljni cilji programa

Cilj tega podiplomskega študijskega programa je zadovoljitev potreb po visoko usposobljenih medicinskih sestrah in drugih zdravstvenih delavcih, ki bodo izvajali najzahtevnejše naloge na področju zdravstvene nege, vodili negovalne time, se vključevali v zdravstvene in interdisciplinarne time, izvajali promocijo zdravja in zdravstveno vzgojno izobraževanje, se ukvarjali s pedagoško dejavnostjo in raziskovanjem.

Cilj programa je usposobiti magistratne za usmerjeno strokovno, organizacijsko in znanstveno razmišljanje ter za reševanje strokovnih, organizacijskih in znanstvenih problemov s področja zdravstvene nege in zdravstva nasploh.

Vsaka stroka se lahko razvija le z lastnim raziskovalnim delom. Te možnosti zdravstvena nega formalno do sedaj ni imela, ker je bilo izobraževanje v stroki zaključeno po visokostrokovni stopnji. Z možnostjo magistriranja in kasneje tudi doktoriranja bo stroka lahko zagotovila lastne raziskovalne kadre in s tem tudi lastne pedagoške kadre z ustreznimi habilitacijami.

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje 2019-2020

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje 2018-2019

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje 2017-2018

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje 2016-2017


Analiza

Analiza študijskega programa

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2016/2017)

Analiza študentske ankete 2015/2016

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov 2018/2019

Analiza opravljanje izpitov 2017/2018

Analiza opravljanja izpitov 2015/2016


Kontakt

Predstojnica oddelka

doc. dr. Andreja Kvas

Namestnica predstojnice oddelka

viš. pred. mag. Marija Milavec Kapun

Vodja katedre za zdravstveno nego

pred. dr. Manca Pajnič

Vodja katedre za zdravstveno vzgojo

viš. pred. mag. Darja Ovijač

Vodja katedre za družbene vidike zdravja in zdravstva

doc. dr. Barbara Domajnko

Mentorji

  1. letnik: doc. dr. Matic Kavčič
  2. letnik: doc. dr. Ruža Pandel Mikuš