Navodila za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti

Navodila Zdravstvene fakultete o postopkih in organiziranosti mednarodne mobilnosti v okviru programa ERASMUS+

Mobilnost z namenom študija:

Študent po opravljeni mobilnosti Komisiji za študijske zadeve predloži naslednje dokumente: 

  1. vlogo za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti
  2. študijski načrt,
  3. študijski sporazum,
  4. potrdilo tuje institucije o opravljeni mobilnosti,
  5. potrdilo tuje institucije o opravljenih študijskih obveznostih.

Mobilnost z namenom praktičnega usposabljanj:

Študent po opravljeni mobilnosti študentski pisarni predloži naslednje dokumente:

  1. potrjen sporazum o praktičnem usposabljanju
  2. potrdilo tuje institucije o izvedenem praktičnem usposabljanju.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI