Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk (ECTS): 180 
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka radiološke tehnologije (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. inž. rad. tehnol. (VS)

Predstavitveni zbornik

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnje vpis v študijskem letu 2019/2020

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnje vpis v študijskem letu 2018/2019

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnje od vpisa v študijskem letu 2017/2018

Predstavitveni zbonik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja od vpisa v študijskem letu 2016/2017

Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja od študijskega leta 2013/2014 naprej

Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja

Študijski program po merilih za prehode iz visokošolskega programa

Študijski program po merilih za prehode iz višješolskega programa Radiologija na študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnja (VS)

Študijski program po merilih za prehode iz visokošolskega programa Radiologija na študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnja (VS)

Informativni dan

Informativni dan 2019


Analiza 

Prehodnost v študijskem programu Radiološka tehnologija 1. stopnja

Anketa o študijskem procesu in splošnih pogojih študija študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja na fakulteti

Analiza kakovosti predmetov študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja

2012-2103 , 2013-2014 , 2014-2015 , 2015-2016

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov

POVPREČNA OCENA IZPITOV v študijskem programu Radiološka tehnologija 1. stopnja

Analiza opravljanja izpitov 2018/2019 (vsi predmeti in vsi letniki)

Analiza opravljanja izpitov in izpitnih rezultatov 2017-2018 (vsi predmeti in vsi letniki)

Povprečna ocena izpitov pri posameznih predmetih v študijskem programu Radiološka tehnologija 1. stopnja

1. letnik

 2. letnik

 3. letnik

Strokovni izbirni predmeti


Kontakt

Predstojnica oddelka

Tina Starc, MSc. rad. tehn.

Namestnica predstojnice oddelka

mag. Mojca Medič, univ. dipl. org. in dipl. inž. rad.

Vodja katedre

dr. Nejc Mekiš

Mentorji

  1. letnik: viš. pred. mag. Mojca Medič
  2. letnik: doc. dr. Nejc Mekiš
  3. letnik: asist. Erna Alukić