Predstavitev

Trajanje študija:3 leta
Število kreditnih točk (ECTS):180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani ortotik in protetik (VS) oziroma diplomirana ortotičarka in protetičarka (VS)
Okrajšava strokovnega naslova:dipl. ort. in prot. (VS)

Temeljni cilji programa

Diplomant pridobi znanje, veščine in miselnost za delovanje na področjih preventive, rehabilitacije, izdelave in aplikacije tehničnih pripomočkov ter pri izobraževanju, evalvaciji, raziskovanju in napredku stroke. Temeljni cilj je zaradi napredka tehnologije in povečane zahteve po restavraciji funkcionalnih sposobnosti telesno prizadetih oseb usposobiti diplomanta za individualno proizvodnjo ortopedskih pripomočkov ter ga vključiti v kompleksni sistem zdravstvenega varstva prebivalstva, v katerem bo sodeloval kot enakopraven član rehabilitacijskega tima in s tem prispeval k boljši kakovosti življenja.

Predstavitveni zbornik

PREDSTAVITVENI ZBORNIK ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnje za študente vpisane v 2019/2020

PREDSTAVITVENI ZBORNIK ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnje za študente vpisane v 2018/2019

PREDSTAVITVENI ZBORNIK - ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnje za študente vpisane v študijskem letu 2017/2018

PREDSTAVITVENI ZBORNIK - ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnja ( za vpisane v št. letu 2014/15)

PREDSTAVITVENI ZBORNIK - ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnja 

PREDSTAVITVENI ZBORNIK - ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnja za študente vpisane v študijskem letu 2016/2017

PRESENTATION - ORTHOTICS AND PROSTHETICS 

Predstavitveni zbornik - ortopedska tehnika (stari študijski program)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KDO JE ORTOTIK IN PROTETIK


Analiza 

Analiza študentske ankete

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2016/2017)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2015/2016)

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov 2018/2019

Analiza opravljanja izpitov od 2017/2018

Analiza opravljanja izpitov od 2011/2012 do 2015/2016


Kontakt

Predstojnik oddelka

mag. Tomaž Lampe

Namestnica predstojnika oddelka

Tina Levec

Vodja katedre za ortotiko in protetiko

pred. mag. Tomaž Lampe

Vodja katedre za biofiziko in biomehaniko

doc. dr. Gregor Gomišček

Mentorji

  1. letnik: dr. Gregor Gomišček
  2. letnik: mag. Tomaž Lampe
  3. letnik: Tina Levec