Primož Velikonja je dolgoletni aktivni član Sekcije reševalcev v zdravstvu in strokovnjak s področja prevozov pacientov ter izvajanja nujne medicinske pomoči na terenu. Poklicno pot si je utiral na Reševalni postaji UKC Ljubljana kot reševalec. Študij ob delu je v letu 2012 uspešno zaključil na Zdravstveni fakulteti Ljubljana. Zadnjih nekaj let je vodil urgentno službo v Zdravstvenem domu Kočevje, od leta 2016 pa opravlja dela in naloge pomočnika direktorice. V prostem času izobražuje tako pol-profesionalce (policistov in gasilcev) kot laike o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi polavtomatskega defibrilatorja. V decembru 2018 je bil s strani poslušalcev Vala 202 izbran za ime leta. Ponosni smo, da je bil naš študent. Preberite več ...

Mateja Stare, diplomantka Zdravstvene fakultete, opravlja delo operacijske medicinske sestre v Centralnem operacijskem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana že 20 let. Ob tem je že mnogo let članica mednarodne humanitarne nevladne organizacije Zdravniki brez meja (MSF – Medecins Sans Frontieres), ki deluje predvsem na vojnih področjih držav v razvoju in je prvenstveno namenjena reševanju zdravstvenih problemov lokalnega prebivalstva. Mateja svoj prosti čas, redni in izredni neplačani dopust preživlja na misijah. Njeno humanitarno delo so prepoznali tudi uredniki revije Zarja ter jo konec leta 2018 nominirali na naziv Ženska leta. Veseli smo, da Mateja Stare že nekaj let svoje bogate izkušnje prenaša na študente programa Zdravstvene nege pri predmetu Osnove operacijske zdravstvene nege.

Diplomantka Zdravstvene fakultete Mojca Rostohar je s pomočjo svoje mentorice pri diplomskem delu ustvarila prvo slovensko aplikacijo za vaje medeničnega dna, znane kot Keglove vaje. Mojca Rostohar je diplomirala na študijskem programu Fizioterapija, njeno diplomsko delo je bilo nagrajeno s Prešernovo nagrado Zdravstvene fakultete. Veselimo se uspehov naših diplomantov. Preberite več …