Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje

Vodja: izr. prof. dr. Janez Žibert

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje

Vodja: viš. pred. mag. Nevenka Ferfila 

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje

Vodja: doc. dr. Damjan Slabe

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 

Vodja: pred. dr. Alenka Oven 

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija