Oddelek za babištvo 

Oddelek za delovno terapijo

Oddelek za fizioterapijo

Oddelek za protetiko

Oddelek za radiološko tehnologijo

Oddelek za sanitarno inženirstvo

Oddelek za zdravstveno nego