za študijsko leto 2019/2020

Cenik knjižničnih storitev je bil sprejet na 11. seji UO UL dne 24. 1. 2019 in dopolnjen na 10. redni seji UO ZF UL dne 27. 2. 2019.

STORITEV Cena v EUR
Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (13. točka 1. odstavka 42. člena ZDDV-1, Ur. l. 117/2006, 16. 11. 2006).
Članarina

letna članarina

za študente UL s statusom* 

15,85

za študente drugih visokošolskih zavodov s statusom

27,00

za študente UL brez statusa**

15,85

za dijake (nad 18 let) in upokojence

15,85

za druge fizične osebe 

31,00

za osebe od 15. do 18. leta starosti

brezplačno

polletna članarina

za brezposelne***

brezplačno

za študente UL brez statusa**

10,40

za študente drugih  visokošolskih zavodov s statusom 16,70
za druge fizične osebe 25,00

četrtletna članarina

za študente UL brez statusa**

6,30
za študente drugih visokošolskih zavodov s statusom 9,40

za druge fizične osebe 

14,50

mesečna članarina

za študente UL brez statusa**

3,20

za študente drugih visokošolskih zavodov s statusom 5,20

za druge fizične osebe

7,30

Zamudnina

za enoto na dan

knjige, revije, CD-ROM-i, DVD-ROM-i, videokasete  

0,30

čitalniško gradivo (diplomska dela ipd.)

6,15

Obvestilo o poteku roka izposoje

obvestilo

1. obvestilo

0,60

2. obvestilo

1,20

3. obvestilo

2,75

Računalniški izpis
izpis

na stran

0,10 

Izgubljena literatura

za enoto, ki jo je mogoče nabaviti

stroški nabave

dejanski stroški

bančni stroški pri naročilu iz tujine dejanski stroški
stroški obdelave 6,15

za enoto, ki je ni mogoče nabaviti 

odškodnina

2 x nabavna cena

Medknjižnična izposoja

knjige, CD-ROM-i, DVD-ROM-i, videokasete

izposoja posamezne enote za 1 mesec

(podaljšanje roka izposoje 2-krat po 14 dni)

7,80

članek

elektronsko posredovanje

4,10

fotokopije (do 20 strani)

5,10

vsaka nadaljnja fotokopirana stran

0,10

nujno naročilo – realizacija v 24 urah

dvojna cena

Informacijske storitve
 

na uro

25,70 + stroški

Neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo
 

po enoti

1,00

 

* Študenti Univerze v Ljubljani (redni, izredni študij) s plačilom vpisnih stroškov vsako študijsko leto poravnajo tudi knjižnično članarino, ki omogoča uporabo vseh knjižnic Univerze v Ljubljani (knjižnice vseh fakultet UL), NUK in CTK.

**  Samo v prvem letu po prvi prekinitvi statusa. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, 2. člen: »Oseba brez statusa študenta je nekdanji študent, ki v danem študijskem letu ni vpisan v letnik programa (ali v dodatno leto), iz katerega opravlja izpite, vaje, seminarje ali zaključno delo po programu.«

*** S potrdilom o iskanju zaposlitve z Zavoda RS za zaposlovanje, starim do 30 dni.

Univerza v Ljubljani, Cenik storitev za študente