Povezave

Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija, objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov.

Nacionalni portal odprte znanosti je združevalni iskalnik po repozitorijih štirih slovenskih univerz.

DART-Europe je evropski portal magistrskih ter doktorskih del.

Spletne vadnice ODKJG - koristni napotki, kako približati svoje delo najširšemu občinstvu s pomočjo profilov GS, kako slediti novostim z opozorili GS in Journal TOCs, kako poiskati najvplivnejše revije v GS.

Odprti dostop (OA)

Odprte znanstvene objave omogočajo hitrejši razvoj znanosti, so dostopne najširšemu krogu uporabnikov, so posledično bolj brane in bolj citirane. Vse več financerjev zahteva, da morajo biti rezultati raziskav, ki so sofinancirane z javnimi sredstvi, odprto dostopni, saj tako podpirajo in omogočajo družbo znanja.

Open Access Slovenija
 

Iskanje