Med.Over.Net – Slovar medicinskih izrazov
Slovenski medicinski e-slovar (en izmed več slovarjev Termanie; za iskanje le po tem slovarju je potrebno določiti izbor "mojih priljubljenih slovarjev")
 
Fran – Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (slovenski splošni, etimološki, zgodovinski, terminološki, narečni slovarji, svetovanje, zbirke)
Termania (slovenski in tuji eno- in večjezični splošni slovarji, terminološki slovarji ...)