Senat

Predsednik: doc. dr. Andrej Starc
doc. dr. Mojca Jevšnik
izr. prof. dr. Darja Rugelj
viš. pred. mag. Nevenka Gričar
doc. dr. Ana Polona Mivšek
doc. dr. Nejc Mekiš 
doc. dr. Renata Vauhnik
pred. Renata Vettorazzi
doc. dr. Martina Oder

Predstavniki študentov: 
Patricija Detiček
Gregor Jerebič
Luka Kopinšek

Komisija za dodiplomski študij
doc. dr. Martina Oder

Komisija za magistrski študij
doc. dr. Martina Oder

Komisija za doktorski študij
doc. dr. Gregor Gomišček

Komisija za raziskovalno in razvojno delo
doc. dr. Gregor Gomišček

Habilitacijska komisija
izr. prof. dr. Borut Poljšak

Komisija za kakovost
doc. dr. Miroljub Jakovljević

Komisija za mednarodne izmenjave študentov
doc. dr. Martina Oder

Disciplinska komisija za študente
pred. dr. Jelena Ficzko

Komisija za študente s posebnim statusom
pred. Nina Hiti

Komisija za obštudijske dejavnosti in prostovoljstvo
doc. dr. Damjan Slabe

Komisija za priznanja
doc. dr. Martina Oder

Komisija za Prešernove nagrade
viš. pred. mag. Nevenka Ferfila

Komisija za etična vprašanja
doc. dr. Blaž Ivanc

Komisija za tutorstvo
doc. dr. Miroljub Jakovljević

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov.
pred. dr. Jelena Ficzko

Upravni odbor

pred. dr. Darja Thaler

Študentski svet

Predsednica študentskega sveta: Patricija Detiček
Podpredsednik študentskega sveta: Gregor Jerebic