Analiza prijave in vpisa (v skladišču)
Andragoška spoznanja 
Anthropos 
Bilten [glasilo DRI in ZRIS] 
Bilten DVRT (predhodnik Biltena) 
Medicinski razgledi. Supplement (med monografijami)
Socialni razgledi (v skladišču)
Visokošolske knjižnice (v skladišču)  
Vita  
Zdrav dih za navdih   
Zdravje v Sloveniji ...  
Zdravniški vestnik  
Zdravstveni obzornik (predhodnik Obzornika zdravstvene nege)  
Zdravstveni vestnik (predhodnik Zdravniškega vestnika)  
Zdravstveno varstvo. Suplement 1, Zdravstveni statistični letopis (predhodnik Zdravstvenega statističnega letopisa ...)