Študij 2. stopnje študentu omogoči bodisi nadaljnjo poglobitev v področje študija na prvi stopnji bodisi dopolnitev znanja z drugimi področji študija. Poleg tega je cilj študija 2. stopnje diplomanta pripraviti za nadaljevanje študija in samostojno raziskovanje v okviru študija 3. stopnje.