Izbrana poglavja iz ergonomije


Študenti in zaposleni na ZF:
13,00 EUR
2 oktober 2018 - 2 oktober 2018

PLEMELJ MOHORIČ, Alenka, KACJAN ŽGAJNAR, Katarina. Izbrana poglavja iz ergonomije : učbenik za študente zdravstvenih ved. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2018. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-84-2. [COBISS.SI-ID 296425728