2. mednarodna znanstvena konferenca HealthOnline 2018


18 junij 2018 - 18 junij 2018

KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (urednik), STARC, Andrej (urednik). Aktivna vloga pacienta v digitalni dobi : zbornik prispevkov z recenzijo in izvlečkov = Patient engagement in the digital era : book of papers with peer review and abstracts. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2018. ISBN 978-961-6808-82-8. https://www.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/HealthOnline_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 295382272]