10. študentska konferenca zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo Javno zdravje


7 januar 2019 - 7 januar 2019

KVAS, Andreja, KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (urednik). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health: book of papers with peer review. 10. študentska konferenca zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo = 10th Student Conference of Health Sciences with International Participation Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2018. ISBN 978-961-6808-85-9. Dostopno na:https://www.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf

[COBISS.SI-ID 298236928]