Ravnanje z blatom na kmetijskem gospodarstvu
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Špaja dolina
-0,7º
http://gradbisce.naveza.com/www.jkpg.si/images/slider-podstrani/odpadne-vode-slider.jpg

V primeru nastajanja blata v obstoječi pretočni ali nepretočni greznici ali MKČN na kmetijskem gospodarstvu rejnih živali je kmetijsko gospodarstvo lahko izvzeto iz izvajanja in obračuna storitev praznjenja obstoječih pretočnih ali nepretočnih greznic ali MKČN. Blato mora biti zmešano skupaj z gnojnico oziroma gnojevko in pred gnojenjem oziroma pred nadaljnjo uporabo skladiščeno najmanj šest mesecev. Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko v tem primeru pri izvajalcu javne službe uveljavlja izvzem iz opravljanja in obračuna storitve javne službe s tem, da dostavi izjavo o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu z eno od obveznih prilog. Izjava je objavljena na spletni strani http://www.jkpg.si/ pod rubriko obrazci oz. dostopna na tej povezavi. S podpisom izjave se lastnik kmetijskega gospodarstva obvezuje, da z blatom iz svoje greznice oz. MKČN ravna skladno z zakonodajo.

Za izvzem iz obračuna storitev in izvajanja praznjenja obstoječih pretočnih ali nepretočnih greznic ali MKČN mora lastnik kmetijskega gospodarstva dostaviti izjavo na Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, lahko tudi na elektronski naslov prevzem.blata@jkpg.si. Izvzem velja za triletno obdobje planskega čiščenja, to je za obdobje 2019-2021. Izvzem se uveljavi s prvim dnem meseca, v katerem izjavo prejme izvajalec javne službe, če je le-ta dostavljena do 25. dne v mesecu.

Obvezna priloga izjave:

  • Izpis iz centralnega registra govedi (seznam govedi na gospodarstvu) – ali
  • Izpis iz centralnega registra prašičev ali
  • Izpis iz centralnega registra kopitarjev ali
  • Izpis iz centralnega registra drobnice (podatki o sporočenem staležu v CRD) ali
  • Obrazec B-Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu (iz zbirne subvencijske vloge).

Za več informacij lahko pokličete v času uradnih ur (pon. - pet. med 8:00 in 13:00) na tel. št. 01/7888 – 954.

Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje