Projektiranje
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Špaja dolina
-0,7º
images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Projektiranje in tehnično svetovanje

Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije za izvajanje investicijskega in tekočega vzdrževanja javne gospodarske infrastrukture, predvsem linijskih inženirskih objektov :

- idejne zasnove, projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI, PID, POV

- načrti strojnih inštalacij, načrti gradbenih konstrukcij

- vodilne mape

Izdajanje projektnih pogojev in soglasij v upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, ter izdajanje smernic in mnenj v postopku sprejemanja prostorskih aktov – lokacijskih načrtov.

Vodenje investicijskega inženiringa, strokovnega nadzora pri izvajanju gradbenih in strojno inštalacijskih del.

Izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč, izdajanje odločb in vodenje izterjav plačil komunalnega prispevka.

Izdelava vseh vrst geodetskih meritev, vodenje mejno ugotovitvenega postopka, parcelacije, geodetsko snemanje, izdelava vseh vrst katastrov za vodenje obratnega in zbirnega katastra, ter izdelava geodetskih elaboratov za vpis infrastrukturnih objektov v kataster GJI.

Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje