Pitna voda
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Špaja dolina
-0,7º
http://gradbisce.naveza.com/www.jkpg.si/images/slider-podstrani/pitna-voda.jpg

Glavna naloga vodooskrbe je nemoteno zagotavljanje kvalitetne pitne vode v zadostnih količinah ter sprotno vzdrževanje in stabilno upravljanje vodovodnih sistemov ter zagotavljanje požarne varnosti z ustrezno hidrantno mrežo.


Splošne pogoje glede oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavca in uporabnikov določajo občinski odloki.

V veljavi so naslednji odloki:

Tehnične značilnosti in zahteve so opredeljene v t.i. tehničnih pravilnikih.

V veljavi so naslednji tehnični pravilniki:

Seznam naselij, ki se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje v posamezni občini:


Vodovarstveni pasovi

Zavarovana območja virov pitne vode, varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje teh virov pred onesnaženjem so določena:

Osnovna strokovna podlaga za obseg zavarovanih območij virov pitne vode in varstvenih pasov sta Kartografska predloga hidrogeoloških razmer na območju Občine Grosuplje in Strokovne podlage za zavarovanje zajetij pitne vode in perspektivnih vodnih virov, ki ga je izdelal Hidroconsulting d.o.o Dragomer. Vpogled je možen na sedežu posamezne občine ali Javnem komunalnem podjetju. Obseg vodovarstvenih pasov je dosegljiv tudi preko spletne strani Agencije RS za okolje – Atlas okolja.

Program oskrbe s pitno vodo

Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo.

Program oskrbe s pitno vodo je sestavljen v skladu z določili 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS št. 88/2012), ki predpisuje njegove vsebinske sklope. Pripravi ga izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo za vsako občino posebej, kjer izvaja to javno službo. Program je pripravljen za obdobje štirih let. Veljavni programi za obdobje  2018-2021:

Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje