Odvoz blata iz greznic in čistilnih naprav
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Špaja dolina
-0,7º
http://gradbisce.naveza.com/www.jkpg.si/images/slider-podstrani/odpadne-vode-slider.jpg

Na območjih, kjer ni izgrajene javne kanalizacije, izvajamo praznjenje in čiščenje pretočnih in nepretočnih greznic in MKČN.

V ceni mesečnega zaračunavanja je že všteto:

  • redno praznjenje greznice 1-krat v treh letih z enkratnim praznjenjem (do 6 m3) oz.
  • redno praznjenje MKČN 2-krat v treh letih z enkratnim praznjenjem

(stanovanjska hiša do 6 m3; večstanovanjska stavba 2 m3 na stalno prijavljeno osebo)

V kolikor lastnik oz. upravljavec objekta potrebuje praznjenje greznice pogosteje kot na tri leta oz. praznjenje MKČN pogosteje kot dvakrat v treh letih, je storitev dolžan plačati skladno s cenikom JKP Grosuplje.

Skladno z našim terminskim planom se storitev praznjenja greznice oz. male komunalne čistilne naprave (MKČN) opravi na podlagi predhodnega obvestila, katerega prejmete cca 14 dni pred nameravanim prihodom.

Ob praznjenju naj bo prisoten tudi lastnik oz. upravljavec objekta. V kolikor je greznica oz. MKČN prosto dostopna, lahko storitev opravimo tudi brez prisotnosti lastnika. O tem nas obvestite na naslov prevzem.blata@jkpg.si ali v času uradnih ur (od pon. – pet. med 8.00 in 13.00 uro) na tel. številko 01/7888 – 954. Če je potrebno, se termin dodatno uskladi. Za izvedbo storitve je potreben prost dostop do greznice (odprta dvoriščna vrata, privezan pes,…), na greznici ne sme biti nič naloženo (prekrito z zemljo, peskom, drvmi,…), lastnik mora preveriti, da se pokrov da odpreti.

V kolikor predlagani termin ne ustreza, se ga lahko prestavi za največ 30 dni, tako da se nam vsaj 8 dni pred določenim datumom predlaga nov datum. Na dopisnico, ki je sestavni del obvestila o našem prihodu, se napiše nov datum ter jo pošlje nazaj. Spremembo termina se lahko sporoči tudi po elektronski pošti na naslov: prevzem.blata@jkpg.si ali v času uradnih ur (od pon. – pet. med 8.00 in 13.00 uro) na tel. številki 01/7888 – 954.

Če uporabnik na določeni datum ni dosegljiv in se na obvestilo ne odzove oz. termina pisno ali telefonsko ne prestavi, se šteje, da je storitev opravljena, naslednjo storitev se plansko ponovno opravi čez 3 leta.

V primeru, da objekt nima hišne številke (preverite tudi na dopisu), nam morate lokacijo vašega objekta sporočiti vsaj 2 dni pred dejanskim praznjenjem. V primeru, da nam tega ne sporočite, se storitev šteje kot opravljena.

Vse dodatne informacije dobite v času uradnih ur (od pon. – pet. med 8.00 in 13.00 uro) na tel. številki 01/7888 – 954.

Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje