Odpadne vode
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Špaja dolina
-0,7º
http://gradbisce.naveza.com/www.jkpg.si/images/slider-podstrani/odpadne-vode-slider.jpg

Kako deluje sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, s katerim upravljamo, si lahko ogledate v tem posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=sWNoLryOSjA.

Veliko lahko k uspešnemu čiščenju pripomore vsak posameznik. Kaj ne sodi v kanalizacijske odtoke, si lahko podrobneje ogledate na tej povezavi (kliknite tu).

Javno podjetje izvaja dejavnost čiščenja in odvajanja odpadnih vod na območju občin Grosuplje in Ivančna Gorica.


Osnovni pogoji in način odvajanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posameznih objektov priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, ter pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav so opredeljeni z občinskim odlokom in pravilniki:


V skladu z zakonodajo pri opravljanju storitev obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zagotavljamo:

  • vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije in ČN,
  • čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
  • prevzem in obdelava blata komunalnih čistilnih naprav,
  • redno praznjenje nepretočnih greznic in
  • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in pretočnih greznic.


Prav tako se za zagotavljanje praznjenja vseh pretočnih in nepretočnih greznic ter čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah izdeluje kataster vseh greznic, peskolovov in lovilcev olj na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. 

Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2017-2020

Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje