Odpadki s pokopališč
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Špaja dolina
-0,7º
http://gradbisce.naveza.com/www.jkpg.si/images/slider-podstrani/odpadki.jpg

Upravljavci pokopališč morajo organizirati odvoz odpadkov, ki nastajajo na pokopališčih. Za izvedbo odvoza odpadkov s pokopališča mora upravljavec pokopališča skleniti pogodbo z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje.
V pogodbi se stranki dogovorita o vrstah odpadkov, številu posod za zbiranje posameznih vrst odpadka in pogostosti praznjenja posod za zbiranje odpadkov.

Običajno se na pokopališčih zbirajo naslednje vrste odpadkov:
• odpadne nagrobne sveče;
• biološko ragradljivi odpadki;
• mešana embalaža;
• mešani komunalni odpadki.

Cena odvoza posameznih odpadkov je razvidna v ceniku

Odpadne nagrobne sveče
Upravljavec pokopališča mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami zagotoviti:
• zbiranje in začasno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč v posebnih zabojnikih;
• da se odpadne nagrobne sveče ne mešajo z drugimi odpadki;
• sveče oddati Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje (razen, če je pokopališče večje od 15 ha);
• načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Če upravljavec pokopališč pooblasti Javno komunalno podjetje Grosuplje, lahko v njegovem imenu pripravimo Načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje