Izvedba kanalizacijskega priključka
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Špaja dolina
-0,7º
http://gradbisce.naveza.com/www.jkpg.si/images/slider-podstrani/odpadne-vode-slider.jpg

Postopek priključitve:

Pred izvedbo kanalizacijskega priključka objekta, ki se bo priključil na javno kanalizacijsko omrežje, je potrebno s strani JKP Grosuplje d.o.o. pridobiti pozitivno mnenje oz. soglasje k priključitvi, ki se izda na podlagi vloge in ustrezne dokumentacije.

V primeru, ko gre za novogradnjo, je investitor mnenje že pridobil v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. V primeru, da gre za priključitev obstoječega objekta, pa lastnik poda vlogo za izdajo soglasja k priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje. V tem primeru stranka k vlogi priloži gradbeno dovoljenje objekta oz. za objekte, grajene pred l. 1967, dokument, ki dokazuje leto izgradnje (izda ga Geodetska uprava Grosuplje), potrdilo o lastništvu objekta in o plačanem komunalnem prispevku (izdano s strani pristojne občine).

Hišni kanalizacijski priključek izvede za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del po pogojih, podanih v soglasju k priključitvi.

Za izgradnjo hišnega priključka se lahko obrnete tudi na Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., kjer bomo zagotovili ogled, pripravili ponudbo in ga po dogovoru tudi zgradili.

Slika pravilno izvedenega hišnega priključka:
Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka krije uporabnik. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.

Po pridobitvi soglasja mora stranka izpolniti obrazec »Zahtevek za prevzem kanalizacijskega priključka« in priložiti ustrezne priloge.

Po prejetju naročila sledi ogled dejanskega stanja na terenu, ki ga izvrši pristojni referent JKP Grosuplje. V kolikor pristojni referent po ogledu terena poda pozitivno mnenje, se stranko  vnese v bazo za obračun mesečnih komunalnih storitev.

Ali ste vedeli?

  • Da kanalizacijski hišni priključki in greznice niso del javne kanalizacije?
  • Da je lastnik objekta (uporabnik) dolžan vzdrževati hišni kanalizacijski priključek?
  • Da je po veljavni zakonodaji predpisano, da je tam, kjer je javna kanalizacija že izgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov?
Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje