Geodetske storitve
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Špaja dolina
-0,7º
images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

V sklopu geodetske službe se izvajajo sledeče dejavnosti:

 • izvedba geodetskih posnetkov
 • vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture na področju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica,
 • izdaja podatkov o gospodarski javni infrastrukturi
 • izmere in izdelava elaboratov za vpis objektov katastra gospodarske javne infrastrukture
 • izmere in izdelava elaboratov za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • izdelava geodetskih načrtov za potrebe gradnje objektov in infrastrukture
 • zakoličbe objektov
 • ureditve mej parcel
 • izravnave mej parcel
 • izvedba parcelacij –delitev in združitev parcel
 • vris objektov v evidence zemljiškega katastra
 • svetovanja s področja zemljiškega katastra
 • svetovanja s področja inženirske geodezije
Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje